Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en psykologisk behandling som bygger på regelbundet återkommande samtal. Samtalen sker i en förtroendefull relation, i ett öppet och tillåtande klimat, och handlar om allt som rör sig i tankar och känslor. Kontakten varar under kortare eller längre tidsperiod, och omfattar vanligen ett eller flera besök i veckan.

Anledningarna till att söka psykoterapi skiftar från person till person. Psykoterapi kan vara till nytta i olika livssituationer. Man kan befinna sig i en livskris, t.ex. en skilsmässa, att man förlorat någon närstående eller att man drabbats av någon traumatisk livshändelse. I en livskris kan psykoterapi vara till hjälp för att komma vidare. Det kan också vara så att man känner att livet fastnat eller far förbi alltför snabbt, och att man behöver professionell hjälp för att hitta tillbaka till känslor av meningsfullhet eller egenkontroll. Man kan vilja förstå sitt liv och sin bakgrund, hur man blivit den man är. Det kan också vara så att man känner sig vilsen kring just vem man är och behöver någon utomstående att resonera med kring detta. Man kan söka psykoterapi när man känner sig nedstämd eller deprimerad, har ångest eller oro, sömnproblem, relationsbekymmer, psykosomatiska problem, eller liknande.