Om mig

Jag har arbetat som psykolog sedan 1995, och är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA), specialist inom klinisk psykologi, handledarutbildad för psykoterapi (enligt UHÄ:s tidigare normer), och träningsanalytiker i Dansk Psykoanalytisk Selskab. Har tidigare arbetat många år inom psykiatrin i Region Skåne (huvudsakligen öppenvårdspsykiatri), och sedan 2005 som privatpraktiserande psykolog med psykoterapi, psykoanalys och handledning. Under ett flertal år har jag varit handledare och lärare i psykoterapi vid Lunds Universitet, t.ex. på psykologprogrammet, psykoterapeutprogrammet, och på den grundläggande psykoterapiutbildningen. För närvarande arbetar jag som privatpraktiserande psykolog på deltid och går samtidigt forskarutbildning på Socialhögskolan vid Lunds Universitet.

De utbildningar jag själv har gått ligger huvudsakligen inom det psykodynamiska och psykoanalytiska fältet.

Medlemskap i:

CV i korthet

Utbildningar
1990‑1995 Psykologlinjen, Lunds Universitet
2000‑2002 Neuropsykologi, Lunds Universitet
2002‑2005 Psykoterapeututbildningen, Lunds Universitet
2002‑2007 Specialistutbildning i klinisk psykologi
2007‑2008 Handledarutbildning i psykoterapi, Malmö Psykologbyrå AB
2008‑2014 Psykoanalytikerutbildning, Dansk Psykoanalytisk Selskab
2020‑ff Forskarutbildning, Lunds Universitet
Arbete
1995‑2017 Psykiatrin, Region Skåne
2005‑2012 Psykoterapimottagningen, Malmö
2008‑ff Lärare och handledare, Lunds Universitet
2012‑ff Malmö Psykologbyrå / Psykologbyrån Holmgången
2013‑2020 Adjungerad universitetsadjunkt, Socialhögskolan Lunds Universitet
2020‑ff Doktorand, Socialhögskolan Lunds Universitet