Om mig

Jag har arbetat som psykolog sedan 1995, och är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA), specialist inom klinisk psykologi samt handledarutbildad för psykoterapi (enligt UHÄ:s normer). Har tidigare arbetat många år inom psykiatrin, och sedan 2005 som privatpraktiserande psykolog och psykoterapeut. Jag arbetar även vid Lunds Universitet med handledning och undervisning i psykoterapi, t.ex. på psykologprogrammet, och är kursansvarig för den grundläggande psykoterapiutbildningen med psykodynamisk inriktning.

De utbildningar jag själv gått ligger huvudsakligen inom det psykodynamiska och psykoanalytiska fältet.

Medlemskap i:

CV i korthet

Utbildningar
1990‑1995 Psykologlinjen, Lunds Universitet
2000‑2002 Neuropsykologi, Lunds Universitet
2002‑2005 Psykoterapeututbildningen, Lunds Universitet
2002‑2007 Specialistutbildning i klinisk psykologi
2007‑2008 Handledarutbildning i psykoterapi, Malmö Psykologbyrå AB
2008‑2014 Psykoanalytikerutbildning, Dansk Psykoanalytisk Selskab
Arbete
1995‑2017 Psykiatrin, Region Skåne
2005‑2012 Psykoterapimottagningen, Malmö
2008‑ff Lärare och handledare, Lunds Universitet
2012‑ff Malmö Psykologbyrå / Psykologbyrån Holmgången
2013‑ff Adjungerad universitetsadjunkt, Socialhögskolan Lunds Universitet